16 dni przeciw przemocy wobec kobiet

Jeszcze przez  kilka dni trwa miedzynarodowa kampania 16 dnia przeciw przemocy wobec kobiet. Jeszcze przez kilka dni w BABIE dyżurują pro bono od rana do wieczora specjaliści i psecjalistki gotowi pomóc. 
Pozwól sobie pomóc, przyjdź do BABY, zadzwoń, wyślij maila. Dość tolerowania przemocy, życie bez bólu i krzywdy jest możliwe, wykorzystaj szansę, może to jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć: dość!
Za film dziękujemy Grzegorzowi Lipcowi ze Sky Piastowskie

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet została wyłączona

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem?

Przedstawiamy naszą nową ulotkę dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wydrukowaną dzięki miastu Zielona Góra – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. To ulotka o prawach osób pokrzywdzonych i ich bliskich.  Ulotka dostępna jest w BABIE i MOPS, jest do niej wolny dostęp na naszym portalu.  Zapraszamy do korzystania z ulotki i do korzystania z przysługujących praw. 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? została wyłączona

100 lat! 100 lat! 100 lat! praw kobiet kobiet w Polsce

Dziś, właśnie dziś, mija 100 lat, od kiedy Polki mają czynne i bierne prawa wyborcze. Zawdzięczamy je ogromnemu wysiłkowi bohaterskich kobiet, które przez cały XIX wiek i początek wieku XX czyniły wielkie starania, by obok historii pojawiła się także herstoria.  Warto świętować i oddawać hołd naszym niezłomnym prababkom. 
Ale też warto pamiętać, że ta decyzja nie została podjęta demokratycznie, że nie stały za nią tłumy i większość obywateli. Podjął ją rząd tymczasowy reprezentującego Polską Partię Socjalistyczną Jędrzeja Moraczewskiego wspierany przez Józefa Piłsudskiego. 

Nadanie powszechnych praw obywatelom i obywatelkom nie było korzystne dla socjalistów – wybory w 1919 roku wygrali endecy.  Sprawiedliwość, prawa pracownicze (powołanie zwiazków zawodowych, 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku, ubezpieczenia pracownicze), równość obywateli i obywatelek, ochrona lokatorów w powszechnej świadomości Polaków to nie były wówczas wartości, na które chcieli zagłosować w powszechnych wyborach. 

Czy po 100 latach możemy być dumni z siebie jako społeczeństwo, jako naród? Czy po 100 latach jesteśmy godne naszych prababek. Gdzie jesteśmy w naszej herstorii dzisiaj po 100 latach, na tle Europy? Wówczas, jeśli chodzi o prawa wyborcze, prawo do rozwodów, prawa reprodukcyjne byłyśmy w absolutnej czołówce światowej, byłyśmy awangardą kobiecą. Dziś jesteśmy w ogonie świata. Po 100 latach czas na nową rewoltę kobiet, czas na mobilizację. I pamiętajmy – nasze dzielne prababki były w mniejszości, były forpocztą kobiet i obywatelskości. 
 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 100 lat! 100 lat! 100 lat! praw kobiet kobiet w Polsce została wyłączona

16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

  • Według badań ONZ, więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji i przemocy, niż umiera na raka.
  • Co najmniej jedna kobieta na trzy jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób.
  • Co piąta kobieta jest ofiarą gwałtu lub usiłowania gwałtu.
  • Około 130 mln kobiet na całym świecie zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych.
  • Ponad 80% ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety.

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Znacząco zmniejsza udział kobiet w życiu społecznym, ograniczając ich aktywność. Według danych OBOP z 2007 r.:

  • 69% mieszkańców województwa lubuskiego przyznało, że zna co najmniej jedną rodzinę, w której występuje problem przemocy (pod tym względem nasze województwo zajmuje 3 miejsce w kraju).
  • 53% Lubuszan przyznało, że w ich gospodarstwie domowych dochodziło do przemocy wobec innego członka rodziny 

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY, ZNASZ OFIARĘ PRZEMOCY – CHCESZ POMÓC ALBO POTRZEBUJESZ POMOCY?
PRZYJDŹ DO BABY!
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI!   684549232

DZIĘKUJEMY NIEZAWODNYM RADCOM PRAWNYM ZA POMOC W ORGANIZACJI BEZPLATNYCH I WOLONTARIACKICH DYŻURÓW PRAWNICZYCH.

 

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET! została wyłączona